Издават се ваучери по схемата „Аз мога повече”

left_edu1

До края на септември  2011 г . ще се приемат  нови заявления на желаещи да се обучават по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В обученията могат да се включат заети лица по трудово правоотношение като могат да избират по едно професионално обучение и една ключова компетентност.

Обучението срещу ваучери е във връзка с процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и цели предлагане на две групи обучения:

Обучения по ключова компетентност

Професионално обучение (обучение за придобиване на професия и професионална квалификация)

Обучения по ключова компетентност - кратки курсове, с продължителност 35 - 40 часа (4-5 дни). Европейската референтна рамка включва 8 области на

обучения, по които нашата организация предлага обучения. В края на обучението се получава Сертификат за придобита компетентност по……

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИОБЛАСТ ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

1. Английски език – ниво А1, А2, В1 - 300 часа

2. Английски език – ниво А2, В1, В2 – 300 часа

3. Английски език – ниво В1, В2, С1 – 300 часа

1. Руски език – ниво А1, А2, В1 - 300 часа

2. Руски език – ниво А2, В1, В2 – 300 часа

3. Руски език – ниво В1, В2, С1 – 300 часа

ОБЛАСТ ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Текстообработка. Използване на Microsoft WORD - 45 часа

2. Изчисления с електронни таблици в MS Excel - 45 часа

3. Оформяне на презентации с MS POWERPOINT - 45 часа

4. Работа в Internet. Електронна поща - 45 часа

5.Работа със специализиран софтуер Photoshop – 46 часа

6. Работа със специализиран софтуер Autocad – 48 часа

Професионално обучение за придобиване на професия и степен на професионална квалификация

І ВАРИАНТ: Професионално обучение за придобиване на част от професия

v Курсът е подходящ за хора със завършено висше образование, без значение от направлението, което са завършили или за хора със завършено средно образование, но завършили същото професионално направление.

v Курсът е с продължителност около 6-7 месеца, в зависимост от избраната форма на обучение. Може да се избере съботно-неделна или индивидуална форма на обучение.

v Получава се Удостоверение за професионално обучение и Europass – сертификат (Европейско приложение).

v

В професионално обучение за придобиване на част от професия има възможност да се изведе достъпна професионална квалификация в зависимост от заеманата длъжност  на кандидата или негови предпочитания. (Например: По професията Икономист, специалност Търговия, професионалната квалификация може да бъде: Маркетинг и реклама; РЕКЛАМА И PR; Търговски представител или Мениджър – търговска дейност. Друг пример: По професията Икономист, специалност Икономика и мениджмънт, Професионалната квалификация може да бъде: Мениджър проекти или Мениджър - човешки ресурси)

ІІ ВАРИАНТ: Професионално обучение за придобиване на професия и степен на професионална квалификация

Курсовете са подходящи за хора със завършено средно образование, без значение от направлението , което са завършили или за хора със завършено висше образование, но завършили друго професионално направление.

v Всеки курс е с продължителност около 12-13 месеца, в зависимост от избраната форма на обучение. Може да се избере задочна, редовна, съботно-неделна, индивидуална форма на обучение.

v Получава се Свидетелство за професионална квалификация и Europass – сертификат (Европейско приложение).

Професиите и специалностите от професионалното обучение са следните:


Професия Наименование
Код съгласно СППОО

Специалност Наименование
Код съгласно СППОО
Брой часове за обучение: ..

1

ДИЗАЙНЕР,
код 214010

Интериорен дизайн,
код 2140106

Брой часове за обучение 1042

Моден дизайн,
код 2140108

Брой часове за обучение 1038

2

БРОКЕР,
код 341030

Недвижими имоти,
код 3410301

Брой часове за обучение 962

3

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
код 341040

Търговия на едро и дребно,
код 3410401,

Брой часове за обучение 901

4

ФИНАНСИСТ,
код 343010

Банково дело,
код 3430101

Брой часове за обучение: 990

Застрахователно и осигурително дело,
код 3430102

Брой часове за обучение 984

5

СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙСТВИЯ,
код 342020

Маркетингови проучвания,
код 3420201

Брой часове за обучение 686

6

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ,
код 344030

Оперативно счетоводство,
код 3440301

Брой часове за обучение 984

7

ИКОНОМИСТ,
код 345120

Индустрия,
код 3451201

Брой часове за обучение 960

Търговия,
код 3451202

Брой часове за обучение 975

Земеделско стопанство,
код 3451203

Брой часове за обучение 963

Икономика и мениджмънт,
код 3451204

Брой часове за обучение 961

8

ОФИС-МЕНИДЖЪР,
код 346010

Бизнес администрация,
код 3460101

Брой часове за обучение 971

9

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
код 762020

Социална работа с деца и семейства в риск,
код 7620201

Брой часове за обучение 986

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания,
код 7620202

Брой часове за обучение 988

10

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ,
код 762030

Помощник-възпитател в отглеждането
и възпитанието на деца,
код 7620301

Брой часове за обучение 986

11

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ,
код 812010

Организация на туризма и
свободното време
,
код 8120101
Брой часове за обучение 965

12

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
код 762040

Подпомагане на деца,
код 7620401
Брой часове за обучение 675

Подпомагане на възрастни
код 7620402
Брой часове за обучение 692

13

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР,
код 422030

Текстообработване,
код 4220301
Брой часове за обучение 335

КАНДИДАТСТВАНЕ - Заявление за обучение и Декларация по образец от Бюро по труда:

Към попълнените документи прилагате:

1. копие на лична карта / заверена от кандидата/

2. копие на диплома за завършено образование /заверена от кандидата/

Важно: Броят на ваучерите е лимитиран, моля, побързайте!

Уважаеми посетители, ако имате допълнителни въпроси, свързани с ваучерната система, или просто желаете да се обучавате при нас, моля, попълнете формата за обратна връзка. Ние ще се свържем с вас възможно най-бързо.